• home.jpg title=
T: 0224 54 2247

Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst
Ondergetekende:

en C.H. Beers te Winkel,

verklaren hierbij de volgende behandeling(en) te zijn overeengekomen:

Natuurgeneeskundig consult gebaseerd op de 5 natuurkundige principes
(hieronder vallen alle therapie vormen die in de praktijk aangeboden worden).

De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden.
De bepalingen zijn vermeld op de achterzijde van dit blad.
Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Aldus naar waarheid ingevuld te

Winkel / ...........................................      Datum: ...........................................

BATC Natuurkundig therapeut:                  Cliënt / Patiënt

 

C.H.Beers                                              .......................................................

BATC beroepsaansluitnummer: BR-1454
Klacht- en tuchtrecht nummer: KB 1003.0876
AGB zorgverlenernummer: 90-041557
RBNG licentienummer: 203589R

Nieuws

19 december 2017

Op 15 december de verplichte HBO bijscholingsdag gevolgd over de Buik Brein Connectie en de verschillende vormen van Stress.

Wij wensen u gezellige Kerstdagen en een soepel en gezond Nieuwjaar!

 

07 november 2017

Op 17 oktober is de praktijk gevisiteerd, 1 november een intervisie gehad en op 4 november een bijscholing Psychosociale Basiskennis over stress en depressie.

18 februari 2017

Laatste tijd regelmatig knie- en enkelproblemen in de praktijk.

Contact

Kees Beers

Wilgenstraat 18,
1731 SX Winkel

0224-542247 / 06-23000665
info@keesbeers.nl