• home.jpg title=
T: 0224 54 2247

Behandelovereenkomst

Ondergetekende:

en C.H. Beers te Winkel,

verklaren hierbij de volgende behandeling(en) te zijn overeengekomen:

Natuurgeneeskundig consult gebaseerd op de 5 natuurkundige principes
(hieronder vallen alle therapie vormen die in de praktijk aangeboden worden).

De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden, alsmede de privacyverklaring. De bepalingen zijn vermeld op de achterzijde van dit blad.

Cliënt verklaart hierbij uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor het gebruik en opslag van zijn/haar (verzamelde) gegevens en behandelnotities,  in de databestanden en administratie van C.H. Beers, alsmede voor het verzenden van de behandelfactuur in Pdf-formaat naar zijn/haar e-mailadres.
Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Aldus naar waarheid ingevuld te

Winkel / ...........................................      Datum: ...........................................

BATC Natuurkundig therapeut:                  Cliënt / Patiënt
(Voor cliënten onder de 12 jaar tekenen beide ouders, 12-18 jaar tekenen kind en 1 ouder)

 

C.H.Beers                                              .......................................................

Nieuws

29 september 2020

Het kabinet heeft besloten, dat cliënten bij een behandeling geregisteerd dienen te worden.

05 juni 2020

Na een lange periode van thuiszitten en spanning, kan het lichaam wel weer een goede behandeling gebruiken.

07 mei 2020

Vanaf 18 mei zal de praktijk onder voorwaarden weer beperkt open zijn.

Contact

Kees Beers

Wilgenstraat 18,
1731 SX Winkel

0224-542247 / 06-23000665