• home.jpg title=
T: 0224 54 2247

Behandelovereenkomst

Ondergetekende:

en C.H. Beers te Winkel,

verklaren hierbij de volgende behandeling(en) te zijn overeengekomen:

Natuurgeneeskundig consult gebaseerd op de 5 natuurkundige principes
(hieronder vallen alle therapie vormen die in de praktijk aangeboden worden).

De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden, alsmede de privacyverklaring. De bepalingen zijn vermeld op de achterzijde van dit blad.

Cliënt verklaart hierbij uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor het gebruik en opslag van zijn/haar (verzamelde) gegevens en behandelnotities,  in de databestanden en administratie van C.H. Beers, alsmede voor het verzenden van de behandelfactuur in Pdf-formaat naar zijn/haar e-mailadres.
Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Aldus naar waarheid ingevuld te

Winkel / ...........................................      Datum: ...........................................

BATC Natuurkundig therapeut:                  Cliënt / Patiënt
(Voor cliënten onder de 12 jaar tekenen beide ouders, 12-18 jaar tekenen kind en 1 ouder)

 

C.H.Beers                                              .......................................................

Nieuws

31 december 2022

Afsluiten van 2022. Een jaar met verschillende gezichten. 2023 staat voor de deur. Wij wensen u een gezond en soepel Nieuwjaar !

16 mei 2021

Versoepelingen van de Corona-maatregelen, goed nieuws! Hoe soepel bent u zelf eigenlijk? Is het weer eens tijd voor een behandeling?

05 februari 2021

Goed nieuws! De BATC-therapeuten hebben toestemming om te mogen blijven behandelen.